'पुस्तक बिक्रीमा कर हो, ज्ञानमा कर लगायो भनेर भ्रम नछरौं'

अर्थ मन्त्री एंव सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय उद्योग र सेवा उद्योगलाई संरक्षण