विपद् व्यवस्थापनमा भरतपुर महानगरपालिकाको फड्को

काठमाडौँ- भरतपुर महानगरपालिकाले विपद् जोखिमका लागि पूर्वतयारी, न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि ५ वटा ऐन तयार गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाले आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७८, महानगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७८, महानगरस्तरीय विपद् राहत मापदण्ड २०७८ र आपतकालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य पूर्वाभ्यास निर्देशिका २०७८ लाई नगर सभाबाट पारित गरेको हो। गत वर्षको फागुन ११ […]