चाँदीका गरगहनासहित दुई जना पक्राउ

अवैध चाँदीका गरगहनासहित दुई जना पक्राउ परेका छन्।