कामना सेवा बन्यो मध्यमस्तरीय उत्कृष्ट करदाता

काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मध्यमस्तरीय उत्कृष्ट करदाताको रुपमा सम्मानित भएको छ