रेमडिसिभिर तथा औषधिमा गुनासो भए यी २ नम्बरमा फोन गरौं: विभाग

विभागले सोमबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै रेमडेसिभिर लगायतका औषधिबारे कुनै गुनासो भए त्यसलाई सम्बोधन गर्न गुनासो सुन्ने व्यक्ति समेत तोकेको जनाएको छ।