अनुसन्धानकर्ताले अन्टार्कटिकामा भेट्टाए पाँच ‘अन्तरिक्ष पिण्ड’

अन्टार्कटिका काम गर्नेका लागि एउटा कठोर ठाउँ हो । यो अत्यन्त चिसो, उजाड र सुनसान छ । तर, हिमाच्छादित यो श्वेत